ทองคำแท่ง

ตลาดทองคำและความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ทองคำนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ทุกๆ อารยธรรรมทั่วโลกยอมรับ ทองคำนั้นถือเป็นโลหะที่มีค่าในตัวของมันเอง ซึ่งในยุดศัตวรรตที่ 14 – 16 ชาวตะวันตกมองทองคำเป็นอย่างเดียวที่สร้างความมั่งคั่งได้ จึงทำให้เกิดการออกล่าอณานิคมเพื่อแสวงหาวัตถุดิบ และอาจค้นพบเหมืองแร่ทองคำในประเทศอาณาณิคมก็สามารถที่จะขนทองคำกลับมา ทองคำที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นก็จะสามารถที่จะจ้างทหารได้จำนวนที่เยอะขึ้นเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรของตนเอง

การออมเงินกับการออมทองคำแท่ง

การออมเงินกับทองคำแท่งเป็นการออมเงินที่ได้รับความนิยมมากสำหรับผู้ที่มีเงินเย็นไม่จำเป็นต้องนำเงินไปทำอะไร เพราะการออมด้วยทองคำนั้นมักเป็นการออมในระยะยาว ซึ่งการออมด้วยทองคำสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ การออมเงินในทองคำแท่งและการออมเงินในทองคำรูปพรรณ การออมเงินด้วยทองคำรูปพรรณนั้นหลายๆคนคงคุ้นเคยกันมาบ้างแล้ว ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจกับการออมเงินด้วยทองคำแท่งกัน

การออมเงินด้วยทองคำแท่ง