การทำเลสิก

เลสิก แก้ไขภาวะความผิดปกติทางสายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ คือ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุ ส่วนวิธีแก้ไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพร่างกาย งบประมาณ รวมถึงความชื่นชอบส่วนบุคคล

เลสิก แก้ปัญหาโรคตาขี้เกียจได้หรือไม่

 

โรคตาขี้เกียจ คือ ภาวะการมองเห็นข้างใดข้างหนึ่งด้อยกว่ากัน โรคตาขี้เกียจมักจะเกิดในเด็ก โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด จนถึง 6-7 ปี ซึ่งถ้าทำการรักษาตั้งแต่ต้นโรคตาขี้เกียจก็มีโอกาสหายเป็นปกติได้ แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปล่อยปะละเลย ไม่ได้เข้าการรักษาที่ตรงจุด อาจจะไม่ทางรักษาให้หายได้เลย